MILJÖ & KVALITET

Miljö, kvalitet & arbetsmiljö.

BGM jobbar aktivt med att ständigt höja kvaliteten för våra kunder i samtliga uppdrag. Kvalitetssäkring av uppdragen utgör en viktig del av vårt arbete, då vår förmåga att genomföra bra uppdrag hos våra kunder är avgörande för vår verksamhet. Hög kvalitet på det arbete som utförs inom uppdraget säkerställs genom vår uppdragsledare och projektdeltagarnas sammantaget breda erfarenhet.

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Vår viktigaste miljöaspekt är den kunskap vi har om miljöfrågor i våra uppdrag och den potentiella nyttan vi kan ge våra kunder om vi minskar deras miljöpåverkan. Därför upprätthåller vi aktivt miljökompetens hos våra anställda. Vi strävar också för att göra våra kontor mindre resurskrävande.

En god arbetsmiljö är viktig för oss inom BGM och vårt mål är att personalen trivs och känner arbetsglädje. Vi tillser att säkerheten är hög i våra uppdrag och vi förebygger skada och ohälsa hos våra anställda, bl a genom att fler av våra anställda har BAS-P och BAS-U-kompetens. Självklart försöker vi förhindra alkohol- och drogmissbruk och rökning på vår arbetsplats.

Uppdragsledaren ansvarar för att vårt miljö, kvalitets- och arbetsmiljöledningssystem följs i projekt. Vid behov upprättas miljöplan, kvalitetsplan och/eller arbetsmiljöplan för respektive projekt. Alexandra Frost är ansvarig för vårt ledningssystem. Kontakta henne gärna för mer information.

Se även vår Kvalitetspolicy, vår Miljöpolicy och vår Arbetsmiljöpolicy.