Tjänster: Bygg, vatten, miljö, geo

AKTUELLT

Nu har Malin börjat hos oss!

Nu har Malin börjat hos oss!

Nu har Malin Göransson börjat arbeta hos oss. Hon har en sjöingenjörsexamen i grunden och har de senaste åren arbetat inom VA-verksamheten i Jönköpings kommun. Malin kommer att arbeta med vattenfrågor - inom projekt rörande bl.a. VA, dricksvatten och dagvattenutredningar - och även brett inom våra verksamheter. Malin bor i Tranås och utgår från vårt kontor där. Vi hälsar Malin välkommen till BGM!