OM OSS

Teknik och Miljö
för ett levande samhälle.

När vi säger ett levande samhälle så menar vi ett samhälle som ständigt förändras, men som måste leva i takt med sina tillgångar. Med andra ord, förändras med ett hållbarhetsperspektiv.

Vi har alltid med både teknik- och miljöansvaret som delar i det vi gör. Det gör oss unika i branschen.

Vår bredd på kompetensområden är stor, men till skillnad mot de stora elefanterna i branschen arbetar vi enligt en annan strategi. När det krävs tar vi in de resurser som behövs för att tillföra rätt kunskap, i rätt skeden av projekten. Det gör att vi kan åta oss både små och stora projekt.

Vi tror att det här gör oss enklare och smidigare att arbeta med. En annan orsak är förstås att vi brinner för våra uppdrag. Beviset är våra goda och långsiktiga kundrelationer. Vi bygger helt enkelt vår existens på att lösa dina projekt på bästa sätt. Även om förutsättningarna förändras under projektets gång.

I grunden handlar det om samhällsbyggnad med en stor portion sunt förnuft.

BGM arbetar inom fyra affärsområden. Vatten, Geo, Bygg, och Miljö. Inom varje affärsområde finns det en mängd tjänster som du kan läsa mer om under Våra tjänster ovan.

Vi arbetar i samtliga förekommande skeden från till exempel förstudier, utredningar, projektering, framtagning av bygghandlingar samt genomförandeskeden. Vidare har vi lång erfarenhet att driva utbildningar i olika former.

Våra kunder finns inom ett brett spektra och utgörs av såväl privata, kommunala som statliga aktörer.